Mencintai Artinya Bersiap Disakiti

Mencintai Artinya Bersiap Disakiti
Hubungan Cinta Harus Siap Disakiti

Mencintai artinya bersiap disakiti. Ini adalah hukum mencintai manusia. Semakin cinta kepada manusia, semakin hati akan mudah tersakiti oleh manusia yang dicintai tersebut. Semakin bergantung kepada manusia, semakin mudah kecewa kepadanya.

Terlalu Mencintai

Mencintai artinya bersiap disakiti. Apalagi jika terlalu mencintai. Rasa sakit hati itu akan sangat sakit. Manusia itu tempat salah dan tempat segala yang lemah. Manusia tidak patut dicintai melebihi mencintai Allah Ta’ala. Mencintai manusia akan berujung pada rasa sakit. Apalagi kalau sampai berkorban terlalu banyak untuk manusia. Sakit itu akan membuat jiwa rasanya terbang hingga membuat tak berdaya.

Mencintai manusia membuat manusia menjadi melakukan perbuatan riya’. Manusia menjadi ingin dikagumi oleh manusia yang ia cintai. Manusia ingin dikasihi dan minta diperhatikan oleh manusia yang ia cintai. Padahal kadar cinta yang diberikan tidak sama dengan kadar cinta yang diterima. Bahkan mungkin tidak ada balasan cinta.

Cintailah Allah Ta’ala

Tiada rasa bahagia tak terkirakan jika mencintai manusia melebihi kadar mencintai Allah Ta’ala. Bahkan mungkin Allah Ta’ala akan menunjukkan betapa lemahnya manusia yang dicintai sehingga manusia sadar dan kembali kepada cinta yang benar. Allah Ta’ala itu sangat pencemburu dan jangan sandingkan cinta kepada mahluk-Nya.

Jika ingin merasakan bahagia dan tidak akan sakit hati, cintailah Allah Ta’ala melebihi segalanya. Cintai Allah Ta’ala dan jagalah Allah Ta’ala sehingga hidupmu akan sejahtera.